Online Yönetim Yazılımının Avantajları

- Dairelere hesapları tam zamanlı olarak detaylı şekilde takip etmektedir.
- Otomatik aidat ve banka entegreli tahsilat işlemleri ile size zaman kazandırır.
- Daire sakinlerine hızlı ve doğru hesap ekstreleri sunar. Bu bildirimler ile daire sakininin tüm işlemleri takip etmesi kolaylaştırılarak itiraz ve şüpheye yönelik davranışları önlemiş olmaktadır. Blokların bina girişlerinde listelerin sunulması için bloklara göre hesap dökümleri sunar, zamanında uyarı ile tahsilat hızlanır.
- SMS sistemi ile daire sakinlerine hatırlatma yapılarak tahsilat işlemlerini daha verimli hale getirir. Borç bilgilerini raporlayarak ev sahiplerini bilgilendirir.
- Borç tutarına göre daire sakinlerini raporlar ve sms ve mail ile uyarılmasını sağlar.
- Tahsilat yapıldığında otomatik olarak makbuz işlemini yapar ve daire sakini hesabına işler.
- Daire sakinlerine otomatik uygulanan aidat borçlarını her daire için ayrı ayrı olacak şekilde son ödeme tarihi ve tazminat başlangıcı da belirterek email yada sms olarak gönderir.
- Birden çok dairesi olan kişiler için toplu olarak ekstre hesabı çıkarılabilir. Ekstrede daire bazında tüm borçlar listelenir.
- Mevcut daireden taşınan daire sakinine ait tüm bilgileri saklar ve yeni daire sakinine otomatik olarak hesap açar, daireye ait tüm geçmiş kayıtlar tutularak geçmişe dönük takip yapılır.
- İşletme Projesi hesabı ile daire başına düşen gider payı hesaplayarak ayrıntılı rapor sunar. Daire bazında gider maliyeti hesaplanarak daire sakinlerine sunar.
- Daireye özel aidat hesabı ve m2 ye göre aidat hesabını ayrıntılı olarak sunar.
- Blok ve daire arsa paylarına göre aidat dağıtımı yapabilir ve bu dağılımlarının raporunu sunabilir.
- Geciken ödemelere ait hesapların gecikme tazminatlarını otomatik hesaplayarak site yönetimine zaman kazandırır ve ek iş yükünden kurtarır. Tazminat hesaplama tamamen kanunlarda belirtilen oranlarda hesaplanır ve daire sakinlerine bildirilir.
- Sitedeki dairelere ait sayaçları takip ederek tahakkuk eden borçları otomatik olara hesaplar ve bunlara ait belgeleri her daire için otomatik hazırlar, tercihe göre sabit ücret ekler, detaylı sunulan belge sayesinde itirazları önler. - Merkezi Isıtma, Otopark, Kablo TV, Soğutma gibi ortak giderleri daire kullanımlarına göre takip eder ve ilgili daire hesabını borçlandırır ve otomatik olarak hesabına işler.
- İcralık durumda olan daireleri otomatik olarak tesbit ederek raporlar ve işlemleri başlatılmasını kolaylaştırır.
- İcraya verilen daireler için mahkemeye sunulacak raporu mahkemenin istediği şekilde otomatik dökerek avukatın işini kolaylaştırır.
- İcraya verilmiş olan mevcut dairelerin hesaplarını kolayca raporlayabilir.
- Avukatta bulunan dosyaları takip eder, avukat hesabını takip eder.
- Mizan, bilanço ve gelir-gider tablosu raporlayarak sitenin genel durumunu verir.
- Kanunlara uygun işletme defterini raporlar, ihtiyaca göre blok bazında da rapor sunabilir.
- Geçmiş yıllara ait hesapları görebilir ve bu hesapları tekrar raporlayabilirsiniz.
- Site personeli ve çalışılan firmalara ait hesapları kolayca takip eder, hesap ekstreleri raporlayabilirsiniz.
- Stok takibi ve kontrolü yapılarak malzeme kaybını önler.