Site yönetimi kanunu

Site yönetimi yönetmeliği'ne göre yönetim

Bina / Apartman yöneticilerinden oluşan kurul tarafından seçilmekte ve sadece kat maliklerince oylanan yönetim kurumudur.

Site yönetimi her yapı için kurulabilir ayrıca Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereğince 8 ya da daha çok bağımsız bölümü bulunan yapılarda yönetici bulundurmak zorunludur.

Toplu Konut siteleri ve Apartmanlar gibi anagayrimenkullerin yönetimi, yönetim kurulu ya da yönetici tarafından yapılmaktadır. Site yönetiminin görev, yetki ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu dahilinde ele alınmıştır.