Site yönetimi ve kuralları!

Sitelerde, site yönetiminin asıl görevi, sitedeki yaşamın refahını ve güvenliğini sağlamaktır. Bu görevin gerçekleşmesi için hem sitedeki sakinlere hemde site yönetimine belirli sorumluluklar düşmektedir.

Güvenli, temiz ve bakımlı bir site yaşamı için, öncelikle sitede yönetici belirlenmeli ve yönetici görev yetki sınırı çizilmelidir. Sitede uyulması gereken kurallardan birkaçı aşağıda sıralanmaktadır:

- Site Üst Yönetimi, Profesyonel Yönetime yol gösterici işleyiş planlamalı, bu işleyişi alan Profesyonel Yönetim benzer uygulamaların (mali, hukuki, idari, sosyal) avantajlarını/dezavantajlarının da içinde bulunduğu bir değerlendirmeyi tekrar Üst Yönetime sunmalıdır.

- Sitenin düzenli işleyişi açısından personel , malzeme, eğitim, işleyiş bazında dengelenmeli ve en verimli hale getirilmelidir.

- Site personelinin motivasyonu için, günlük mesai öncesi bilgilendirme eğitimi, iş üniforması, özlük hakları ve hoşgörülü yaklaşım olmalıdır.

- Güvenlik Uygulamaları; Hasar Önleme ve kişilerin emniyeti ilkesiyle sürdürülmelidir.

- Teknik Uygulama İşleri, düzenli bakım üzerine kurulmalı, rutin arızalar uzun vadeli olarak giderilmelidir. Enerji tasarrufunu yalnızca bütçe konusu açısından değil ülkemizin milli serveti ve dünyamızın tükenen kaynakları bakış açısıyla hareket edilmelidir.

- Temizlik Hizmetleri, belirli bir sistem dahilinde yapılmalıdır. Sağlık gündemine göre Temizlik Plan ve Uygulamalarında düzenlemeler yapılmalıdır.

- Site yönetimi tarafından; site sakinleri için belirlenen site kurallarına tüm sakinlerin uyması gerekmektedir.