Site yönetimi muhasebesi nasıl tutulur?

Site yönetiminin muhasebesinin tutulması için öncelikle işletme defteri edinilmesi ve bunu defterin notere tasdik ettidilmesi gerekiyor.

Deftere site muhasebe kaydı tutulurken; defterin sol tarafına giderler ve sağ tarafına gelirler yani aidatlar yazılır. Giderler genellikle fatura karşılığı yapılan (Ortak elektrik,su asansör gibi) harcamalara dayanır. Gider pusulası da kullanılabilir. Kapıcı, bahçe bakımının kapıcıya yaptırılması gibi ödemeler gider pusulası ile yapılır.

Gelirler genellikle aidatlardan oluşur ve dairelerden alınan aidatlar karşılığı makbuz düzenlenir. Bu makbuzlar sırasıyla işletme defterinin gelir sağ sayfasına yazılır. Gelir gider arasında fark kasa veya bankadaki nakdi gösterir.

Karar defteri tasdik ettirilir ve aparetmanh yada site toplantısında alınan kararlar yazılır. Apartman sakinlerine duyuru yapılır yarıdan fazla katılımı ile karar alınabilir.

Aidatların takibi için her ay apartmam veya site sakinlerinin adı soyadı ve daire no.su ile ödenen aidatları gösteren bir liste yapılır. Aidat borçluları bu şekilde takibi mümkündür.

Çok önemli bir konu daire sahiplerince katlanılan harcamalar içinde aynı makbuzlarla tahsilat yapılır. Bu tür harçamalar genelde bir kaç yerden teklif alınarak en uygun olana yapılması ve toplanan paranın bu işte kullanıldığının ayrıca açıklanmasının yapılması gerekir.

Kapıcılara yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna ancak SGK sigorta bildirgesi verilmesi ve primlerin ödenmesi gerekir.

Site yönetimi fatura kesebilir mi?

Site yönetimlerinin fatura kesebilmeleri için potansiyel vergi nosu alması gerekiyor. Ancak yönetimler genelde uğraşmak istemiyorlar bu durumda fatura site yönetim kurulu başkanının TC nosu ile de kesilebiliyor.

Potansiyel vergi numarası..

Potansiyel vergi numarasının alınabilmesi için site yönetim karar/işletme defterinin noterde onaylatılması ve bir dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor.