Site yönetimi seçimi!

Site Yönetiminin seçimi, kat malikleri ile yapılan genel kurul toplantısında yapılmaktadır. Kat malikleri içinden bir kişinin yönetime aday olması halinde, o kişi yönetici olarak atanabilir.

Fakat site yönetimi için birden çok kişinin aday olması durumunda, yöneticinin seçimini kat maliklerinin oyları belirlemektedir. Yönetimin belirlenebilmesi için öncelikle sitede/apartmanda kat maliki olan kişilerin en az 3'te 1'inin "Genel Kurul" çağrısı üzerine toplantı yapılması gerekmektedir.

Genel Kurul toplantı duyurusunun toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinde yapılması gerekmektedir.

Toplantı gününde, kat malikleri ile yapılan toplantıda site yönetimi seçimi için aday olan kat malikleri için oylama yapılmalıdır. Tüm Kat maliklerinin salt çoğunluğunu yani %51'inin kararı ile yönetim kurulu ya da site yöneticisi seçilmektedir.

Site Yöneticisi

Kat malikleri ile yapılan Genel Kurul toplantısı ile yönetime bir kişi atanmış ise, "Yönetici" unvanı almaktadır.

Site Yönetim Kurulu

Kat malikleri ile yapılan Genel Kurul toplantısı neticesinde yönetime en az üç kişi atanmış ise "Yönetim Kurulu" unvanına sahip olmaktadır.